200 elever antagna till gymnasiet i Landskrona

Nu har slutantagningen gjorts för gymnasieskolan i Landskrona. 200 elever får idag 3 juli, besked att de antagits till något av gymnasieprogrammen i Landskrona.

– Det är femton elever färre än i fjol. Men det motsvarar att det är en mindre ålderskull som nu börjar gymnasiet, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Flest elever har antagits till samhällsvetenskapsprogrammet (41 elever). Bland yrkesprogrammen är vård-och omsorgsprogrammet mest populärt med 17 antagna elever.

– Det kanske mest glädjande i årets antagning är det ökade intresset för industritekniska programmet. Här är det tio fler antagna elever i relation till förra året. Det är bra, för det finns en stor efterfrågan på personal inom det här området, fortsätter Tomas Johansson.

De program som har högsta medelmeritvärden för antagning är naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

– Handelsprogrammets ökade attraktion är också positivt. Programmet har högsta medelantagningspoäng av yrkesprogrammen. Här finns också lärlingsutbildning och stor arbetsgivarefterfrågan, avslutar Tomas Johansson.

Antagning meritvärde läsåret 2013/2014 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén