2011 rekordår för turismen i Landskrona

2011 blev ett tillväxtår för Landskronaturismen. Den totala turismomsättningen ökade med 30,5 miljoner kronor till sammanlagt 508 miljoner kronor. Den främsta anledningen till förbättringen är en ökad konsumtion bland dagsbesökarna.

Så här i början på högsäsongen för turism-industrin har den årliga TEM-rapporten levererats. Rapporten beskriver och sammanfattar turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen i Landskrona under fjolåret.

Ökning på över 30 miljoner

Totalt sett ökade turismomsättningen med 30,5 miljoner kronor till sammanlagt 508 miljoner kronor. Den totala omsättningen skapar arbete åt 435 helårssysselsatta personer inom besöksnäringen.

– Det är mycket positivt att kunna uppvisa en omsättningsökning, då förra sommaren till viss del regnade bort. Det fick en hel del effekter inte minst på spontanresandet och dagsbesöken. Dessutom befinner vi oss i ett kärvare ekonomiskt läge där människor håller hårdare i sina pengar, säger Thorsten Karlén, destinationsutvecklare i Landskrona stad.

Dagbesök bidrar mest till ökningen

Turismen delas in i en kommersiell och en icke-kommersiell del. Den kommersiella delen kan bland annat påverkas genom traditionell marknadsföring. Där ökar Landskrona med sammanlagt 18 miljoner jämfört med år 2010. Den största omsättningsökningen har skett inom kategorin dagsbesök, och genom högre utlägg.

– Landskrona har flera sevärdheter och turistiska upplevelser som passar många och som är utmärkt för ett dagsbesök. Golf, Ven, kulturupplevelser, evenemang och cityhandel är bara ett par exempel, fortsätter Thorsten.

När det gäller den icke-kommersiella delen av turismomsättningen är tillväxten drygt 12 miljoner kronor. Här är det besök i eget fritidshus, hos släkt och vänner samt genomfartsresenärer som står för omsättningsökningen.

– Människor skattar sin ledighet och semester väldigt högt, men samtidigt måste man få ihop den ekonomiska tillvaron i hushållet. Genom att bättre utnyttja sin egen sommarstuga eller genom att besöka släkt och vänner så minskar man utläggen för logi drastiskt, avslutar Thorsten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén