40-tal jobbtillfällen med nya företagen på Weibullsholm

Weibullsholm Sitplan_main banner.jpg

Subway, Rusta, Elgiganten, Jysk och KöksCentrum kommer att hösten 2017 flytta in på Weibullsholms handelsområde. Bygglovet är beviljat och snart börjar arbetet med det 6000 kvadratmeter stora varuhuset.

Uppskattningsvis innebär de nya etableringarna 40 nya arbetstillfällen i kommunen.

- 40 nya arbetstillfällen betyder mycket för Landskrona. Vi ska fortsätta den utvecklingen. Vårt fokus är att driva på och ytterligare öka tempot i den positiva utvecklingen i Landskrona, för fler investeringar, fler jobb och högre tillväxt. På det sättet lyfter Landskrona, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

- Med flera nyetableringar i Weibullsholms handelsområde de närmaste åren ökar möjligheterna att handla på hemmaplan och stärker sällanköpshandeln markant, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef.

Tidigare i år förvärvade Mims Invest ett markområde på ca 20 000 kvadratmeter längs Landskronas södra infart mot stadskärnan.  Fastigheten Bromsregulatorn är belägen mittemot Ö&B och kommande Biltema stärker ytterligare sällanköpsstråket som börjar växa fram i Landskrona.

För mer information och kontaktuppgifter:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout