43 lärare ändrar sina arbetstider för bättre elevresultat

I måndags blev det lokala kollektivavtalet för lärarna klart i Landskrona. Avtalet är nationellt unikt och staden är en av de första kommunerna i landet som tecknar ett så omfattande avtal med båda lärarfacken. Avtalet möjliggör för arbetslag eller skolenheter att öka den reglerade arbetstiden och samtidigt minska förtroendearbetstiden. Det innebär 1552 timmar reglerad arbetstid per år istället för 1360 timmar som det centrala stipulerar. I genomsnitt per vecka innebär detta 40 timmar i stället för 35 timmar.

Avtalet är treårigt och syftar till att förbättrade elevresultat, ökad måluppfyllelse samt bättre arbetsmiljö för berörda lärare. Ett 70-tal lärare fördelade på 7 skolenheter har ansökt om att få delta. Nu har arbetslag på tre skolenheter fått klartecken från fack och arbetsgivare. Totalt kommer 43 lärare att byta sin arbetstid när höstterminen börjar. Dessa lärare finns på Sandåkerskolan årskurs 4-9, Glumslövs skola årskurs 1-9 samt Dammhagskolan årskurs 2-5. Gemensamt för dessa tre måluppfyllelseprojekt är att skolorna vill ha mer gemensam lärartid på skolan för att få ökad tid för uppföljning, analys och förbättringsarbete gällande elevernas resultat.

- Inom ramen för stadens tre åriga satsning på ökad måluppfyllelse i skolan så är detta en viktig del. Det som är gemensamt för dessa skolor är att man har utvecklat sitt arbete och pedagogiska organisation under flera år. Steget som de nu tar är naturligt för att ytterligare förbättra elevernas resultat, säger Tomas Johansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

De lärare som deltar i projektet kommer öka sina löner med i genomsnitt 2 000 kronor enligt det centrala avtalet.

- Satsningen på lärares löner i Landskrona blir kraftfull i år. Lärare som bidrar till ökad måluppfyllelse skall ha bättre lön, säger Per-Åke Montelius, Lärarnas Riksförbund.

Projektet kommer noggrant följas av högskolan i Kristianstad i form av forskning och kompetensutveckling.

Knytningen mellan skola och forskning är väsentlig. Jag tror denna del av projektet är särskilt värdefull och stärker lärarnas arbete med ökad måluppfyllelse, avslutar Eva Börjeson, Lärarförbundet.

Mer information fås genom:
Tomas Johansson
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
0733 – 47 41 01

Per-Åke Montelius
Lärarnas Riksförbund
0418-47 33 59

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén