53 tjänstemän och politiker får minnesgåvor på onsdag

På onsdag, 15 april, kommer kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt dela ut 53 minnesgåvor på Citadellet med efterföljande middag. Det är 49 tjänstemän och fyra förtroendevalda politiker som mottar en minnesgåva.

Varje år delar Landskrona stad ut minnesgåvor till tjänstemän som arbetat inom staden i 25 år och de förtroendevalda som varit politiskt engagerade i staden i 20 år. I år är det 49 är tjänstemän och 4 är politiker som mottar en minnesgåva.

Minnesgåvorna delas ut av kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt på Citadellet. Efter utdelningen bjuds det på middag och underhållning.

– Detta är för mig en av årets absolut viktigaste dagar. Vi uppmärksammar våra medarbetare och förtroendevalda för deras insatser och delar även ut stadens hedermedalj, säger Gunlög Stenfelt. Det är ett av de trevligaste uppdragen jag har, forsätter Gunlög.

Mottagare av minnesgåvor

Förtroendevalda som under 2014 uppnått 20 kvalificerade år:
Gertrud Höljefors
Niklas Karlsson
Ann Persson
Hellin Taskinen

Medarbetare som under 2014 anställda i minst 25 år:
Rolf Borgström
Carita Hermansson
Jonas Hallbeck
Vaino Roth 
Cecilia Olausson
Åsa Birgersson
Yvonne Landgren-Pålsson
Göran Lindell
Ingrid Nilsson
Marika Thulin
Anne-Christin Carlsson
Gina Lindahl
Linda Wentzel
Kristin Fridén
Pia Norrman
Annika Petersson
Ingela Dahl
Anne-Christin Fridlund Rosenqvist
Camilla Thexander
Åsa Gunnarsson
Malin Nilsson
Susanne Johnsson
Annette Hurtig
Anette Magnusson
Siv Nyström
Marianne Madsen
Annette Forsberg
Terésia Dahlström
Kerstin Bergvall
Jan-Erik Andersson
Michael Isberg
Jonas Larsson
Hana Grafström
Carina Sjöholm
Eva-Britt Bengtsson
Lillemor Broman
Annika Bonthron
Kirsten Gustafsson
Margareta Törngren
Carina Wikström
Lena Fridman
Carina Nilsson
Lena Härling
Ann-Louise Bengtsson
Pia Nilsson
Annika Ungewitter
Karin Persson
Janne Johnson
Anette Magnell

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén