670 000 kr för mer kultur i skolorna

Statens kulturråd har beviljat Landskrona stad 670 000 kronor för kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola.

Skapande skola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Det är det högsta belopp som staden fått under de år Skapande skola funnits.

– Vi ser detta som en mer långsiktig satsning på kultur i skolan, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Samarbete mellan förvaltningar

Skapande skola i Landskrona är ett samarbete mellan utbildnings- och fritids- och kulturförvaltningen.

– Det är mycket glädjande att vi fått igång ett så bra samarbete mellan de kommunala skolorna och kulturverksamheten kring hur kultur och kreativa övningar skall berika barnens uppväxt och stimulera lärandet, säger Göran Nyström chef för fritids- och kulturförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén