Albanoskolans källare stängs på grund av fuktskador

Från och med måndag den 6 november kommer Albanoskolans matsal att vara stängd. Anticimex har hittat fuktskador i lokalen och fler prover ska tas. I väntan på att undersökningen blir klar flyttas matserveringen till Albanoskolans idrottshall.

Anticimex har på uppdrag av teknik- och serviceförvaltningen undersökt fuktproblem i Albanoskolans källarlokaler, där bland annat skolans matsal och slöjdsal finns. Protokollet från undersökningen visar att det finns fuktskador på flera ställen samt mikrobiell påväxt.

Landskrona stad ska nu göra fler provtagningar för att avgöra hur omfattande skadorna är. Matserveringen kommer därför att flyttas till Albanoskolans idrottshall och slöjdundervisningen kommer att bedrivas i andra lokaler.

– Vi vill göra en noggrann undersökning av lokalerna för att bedöma hur stora skadorna är och för att kunna planera hur vi ska åtgärda problemen, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grundskolorna i Landskrona stad.

Anticimex protokoll visar också på att man i ett förråd i källaren har hittat ämnet PAH, som betraktas som ett hälsofarligt ämne. Landskrona stad kommer att beställa fler provtagningar för att bedöma i vilken omfattning ämnet finns i källaren.

– Vi tar detta på största allvar och kommer att beställa fler luftprover och materialprover. För säkerhets skull och för elevernas bästa stänger vi lokalerna medan vi gör undersökningen, säger Caroline Ekstrand.

Information om att matsalen är avstängd har under måndagen den 6 november gått ut till både personal, elever och föräldrar. Albanoskolan är en F-6 skola med cirka 255 elever.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr