Allt mer attraktivt att bo i Landskrona

Det händer saker i Landskrona. Inte minst på bostadsfronten där många nya områden växer fram med boendeformer som är attraktiva på bostadsmarknaden.

I senaste numret av Landskrona Magasinet skrev vi om Västerpark, ett nytt tolvvåningshus som tar form bredvid Albanoskolan. Våning 1 – 6 rymmer ett kommunalt vårdboende medan våning 7 – 12 upptas av bostadsrätter. På kort tid sålde man 18 av 22 lägenheter med planerad inflyttning under sommaren 2016. Läs mer om Västerpark på sidan 6-7 i senaste numret av Magasinet: http://np.netpublicator.com/netpublication/n22581654

Enligt SKI kommunindex rekommenderar nio av tio tillfrågade landskronabor andra att flytta hit, vilket är en ökning från föregående år. Ett annat tecken på att Landskrona blir mer populär som bostadsort är att Sallaten, det nya Bo Klok-området i norra Landskrona, har sålt slut långt innan planerad inflyttning i december 2015.

Det finns flera andra intressanta stadsbyggnadsprojekt i Landskrona. Till exempel arbetar stadsbyggnadsförvaltningen just nu med utbyggnadsplaner norr om Borstahusen. Boende med havskontakt är eftertraktat på bostadsmarknaden i regionen och här ska minst 1000 regionalt attraktiva bostäder byggas.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av att veta mer om Landskrona som boendeort, eller vill du veta mer om våra stadsbyggnadsprojekt? Välkommen att kontakta vår personal på stadsbyggnadsförvaltningen eller på näringslivs- och destinationsavdelningen:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén