Allvar Gullstrandgymnasiet i spännande samarbetsprojekt med Medicinska fakulteten

Onsdagen den 8 oktober 2014 inleds ett treårigt projekt mellan Allvar Gullstrandgymnasiets naturvetenskapliga utbildning och Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.

Under tre år kommer eleverna på naturvetenskapsprogrammet att ta del av ett program som innebär besök i Lund på medicinska föreläsningar, möjligheten att få en egen elevambassadör bland studenterna i Lund, göra studiebesök på olika institutioner i Lund, genomföra heldagslaborationer vid Biomedicinskt center i Lund och mycket mer. 

Syftet med projektet från gymnasieskolans sida är att i ett tidigt skede i elevernas utbildning inspirera och stimulera till vidare studier inom naturvetenskap.

Varje termin kommer det att finnas någon aktivitet för en viss årskurs av gymnasieeleverna. Ett pilotförsök med en heldagslaboration genomfördes tidigare i år, som föll väl ut. 

Samarbetsprojektet inleds under onsdagen med en föreläsning för naturvetarna av Susanne Brokop, programdirektör för fysioterapeutprogrammet i Lund och tillika vice ordförande i simsällskapet och mångårig fysioterapeut för svenska simlandslaget vid flera OS.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén