Allvar Gullstrandgymnasiet storsatsar på föreläsningsvecka i ekonomi

I syfte att ge elever som studerar ekonomi inspiration arrangeras en ekonomivecka med ett antal möten och föreläsningar med människor i karriären eller som har en aktningsvärd karriär i sin portfölj.

7-11 april kommer ekonomieleverna på Allvar Gullstrandgymnasiet ta del av mångårig erfarenhet och angelägen kunskap ur ett ekonomiskt perspektiv. Föreläsningarna kommer bland annat att handla om organisation och marknadsföring, karriärplanering och ledarskap, juridik samt EMU-valutaunionen. Såväl svenska som internationella perspektiv tas upp, en del högst aktuella med det förestående valet till Europaparlamentet.

Gästande föreläsare

  • Ingrid Hanell Karlsson (eget handelsbolag i utbildning och ledarskap)
  • Gun Hellsvik (domare i Försvarsunderrättelsedomstolen, fd Justitieminister)
  • Göran Svensson (fd chef för Svenska Handelskammaren i Tyskland)
  • Sara Andersson (bitr jurist, Advokatfirman Lindahl KB)
  • Dennis Axnér (reklamman)
  • Lars H Bruzelius (docent i företagsekonomi)
  • Hans Mattsson (Harcon International AB)

Samtliga föreläsare gör detta ideellt för ungdomarnas och skolans skull.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén