Andra året skolstipendier delades ut

Landskronas rektorer har utsett elever från sina respektive skolor i fem förbestämda kategorier; bästa prestation, bästa kunskapsutveckling, bästa kamrat, bästa innovation/entreprenörskap och i fri nominering.

Mer om skolstipendierna

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.