Angående dålig lukt vid vallgraven

Under de senaste dagarna har det förekommit dålig lukt vid vallgraven och vattnet har blivit möjlkaktigt. Detta händer då och då och beror med stor sannolikhet på stillastående vatten och syrebrist som gör att det bildas svavelväte som luktar väldigt illa.

Det är inte farligt för människor och problemet avhjälper sig självt när nytt vatten strömmar in i vallgraven. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr