Angående incidenterna på Dammhagskolan

I dag har det inträffat två incidenter på Dammhagskolan. En elev körde i förmiddags igång en skumsläckare, vilket utlöste brandlarmet.

Den skyldige till detta har erkänt och åtgärder vidtagits.

Den andra händelsen är att en kraftig smällare vid lunchtid har avfyrats i elevhallen.

Smällen var så kraftig att en elev som stod nära fick smärtor i örat och har nu uppsökt läkare för undersökning.

Skolan utrymdes vid båda tillfällena och räddningstjänsten kom dit. När eleverna skulle gå in efter utrymningen betedde sig en elev illa och hotade skolans personal. Räddningstjänsten tillkallade då polis. Skolans personal hanterade dock situationen. Eleven är nu hemskickad för resten av dagen, efter kontakt med vårdnadshavarna föreslås hemundervisning återstoden av veckan medan skolan utreder vilka åtgärder som krävs för elevens fortsatta skolgång.

Vem som avfyrat den kraftiga raketen är fortfarande inte känt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén