Angående träden på Svaneholmsgatan

Just nu avverkar parkenheten sju stycken Aesculus carnea ’Briotii’, rödblommig kastanj, längs med Svaneholmsgatan. Att träden tas bort beror på att de är angripna av en svampsjukdom. Under hösten kommer nya träd att planteras.

I samband med att träden tas bort kommer Landskrona Energi att gräva för att lägga ned fjärrvärme i marken. Runt midsommar kommer marken att återställas igen. Efter att detta arbete är klart så ska parkenheten återplantera en ny rad träd längs gatan. Detta kommer att utföras under hösten under lämplig planteringstid. Det är ännu inte beslutat vilken trädart som ska planteras.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr