Vi anlägger ängar vid Weibullsholm

119437038_653762955550402_512941921577015225_n.jpg

Med start i förra veckan drog arbetet igång med att anlägga tre runda ängsytor på gröningen intill Weibullsholm. Ängarna ska gynna pollinatörer som bin och humlor och bidra till en biologisk mångfald.

Staden anlägger nu ängsytor på grönområdet intill Weibullsholm, längs med Ringvägen som ska skapa miljöer som lockar till sig insekter och på så vis gynna den biologiska mångfalden.  

De anlagda ängarna ger med tiden en rik och fin blomning av bland annat blåklint, brudbröd, sommarfibbla och åkervädd. Om några år kommer de att blomma under hela sommaren och ge en varierande och färgrik miljö. 

En gång i tiden har Weibulls haft visningsodlingar på samma plats men Charlotte Fajerson, landskapsarkitekt på Landskrona stad, poängterar att det inte är samma typ av plantering. 

- Med ängsytorna får vi så småningom tillbaka blomsterfloret, om än i en mildare färgskala än vad en visningsodling vanligen har. Där är syftet främst visuellt, våra ängsytor planteras utifrån vad insekterna tycker om, säger Charlotte. 

Projektet finaniseras delvis via ett specialinsatt LONA-bidrag som riktade sig uteslutande till insatser för pollinatörer. Läs mer om projektet Ängarnas stad på Naturvårdsverkets hemsida. 

Vill du göra en instats för bina, läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida Operation: Rädda bina. 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr