Anhörig eller närstående till någon med alkohol- eller drogproblem?

Den 11 april startar Behandlingsteamet vårens anhöriggrupp. Det finns några platser kvar ännu.

Anhöriggruppen träffas sex gånger under kvällstid (17.00-19.00) med start 11 april, Kungsgatan 13.

Syftet med gruppträffarna är:

  • att få möjlighet att träffa andra i samma situation, att utbyta erfarenheter och känna att man inte är ensam om problemet
  • att få ökade kunskaper om vad missbruk, beroende är och hur det fungerar
  • att få ökade kunskaper om vad det innebär att vara anhörig och hur man blir påverkad
  • att få hopp och hitta sätt att hantera den oro som det innebär att vara anhörig eller närstående
  • att få ökade kunskaper om hur man på bästa sätt kan hjälpa någon som missbrukar eller är beroende av alkohol/droger

 

Behandlingsteamet har några platser kvar så om man är intresserad, eller vet någon som skulle kunna vara det, går det bra att höra av sig.


Kontaktperson

Lise Aune
Socionom, sektionen för vuxenstöd

Tel. 0418 - 473826


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén