Anna Ericsson blir ny verksamhetschef för grundskolorna i Landskrona stad

?? Anna_ericsson webb 2.jpg

Anna Ericsson har rekryterats som ny verksamhetschef för grundskolorna i Landskrona stad. Hon kommer närmast från en rektorstjänst i Malmö stad och har många års erfarenhet av pedagogiskt ledarskap.

Anna Ericsson har erfarenhet från både privat och offentlig skolverksamhet, inom exempelvis Academedia, Lernia och Malmö stad. De senaste åren har hon arbetat både övergripande på förvaltningsnivå och som operativ skolledare i olika delar av Malmö.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat Anna. Hon är en driven, modig och trygg ledare som har många års erfarenhet och gedigen kunskap kring pedagogiskt ledarskap såväl utifrån rektorsrollen som utifrån skolutveckling, kompetensförsörjning och strategisk ledning, säger Carina Leffler, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Anna Ericsson kommer närmast från en tjänst som rektor på Geijerskolan i Malmö, en kommunal F-6 skola. Ett särskilt fokusområde i hennes ledarskap har varit elevhälsofrågor och digital utveckling, ett engagemang som hon tar med sig till Landskrona.

– Jag ser med stor glädje och hög förväntan fram emot att få delta i Landskronas fortsatta resa att leverera framgångsrika skolverksamheter där såväl elever som personal kan nå sin fulla potential, säger Anna Ericsson.

Anna Ericsson tillträder som verksamhetschef för grundskolorna i Landskrona stad den 1 augusti 2019.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.