Ansök om bidrag från Gustaf Lindegrens Donationsfond

Landskrona stad förvaltar fonden för Gustaf Lindegrens där man för 2011 kan söka bidrag fram till den 27 september.

 ”Stiftelsen har till ändamål att bereda behövande personer  i Landskrona hjälp till hyreskostnad, dock företrädesvis sådana som tillhört eller tillhöra handels-, hantverks- och  tjänstemannakretsarna och som är i små omständigheter. Om ytterligare disponibla medel återstår kan bidrag även lämnas för andra ändamål till personer av nämnda kategori.”

Om ansökan

Stiftelsens styrelse vill informera om att ansökan om bidrag kan göras på särskild blankett som skickas in till:

Stiftelsen Gustaf Lindegrens Donationsfond
c/o Marie Pettersson
Landskrona stad
261 80 Landskrona

Senast den 27 september 2011

OBS!

Krav på att ansökan kompletteras med Specifikation till inkomstdeklaration för inkomståret 2010 beslut om beviljat bostadsbidrag/bostadstillägg samt eventuellt pensionsmeddelande och dylikt.

Blankett kan beställas per telefon: 0418-47 00 80

Landskrona i augusti 2011
Styrelsen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.