Ansök om bidrag från Sociala samfonden

Bidrag ur fonden kan lämnas för barn- och ungdomsvård och bistå äldre, handi-kappade, långvarigt sjuka eller andra behövande som bor i staden och inte är berättigade till socialbidrag.

Ansök senast 30 september. Bidrag betalas ut i mitten av december. Skriv ut blanketten för ansökan via länken nedan eller hämta den i receptionen i Stadshuset på Drottninggatan 7. Blanketten tillhandahålls av Individ- och familje-förvaltningen på Landskrona stad. Eventuella frågor rörande fonden besvaras av Magnus Hillborg, telefon 0418-47 36 41.

Ansökningsblankett för Sociala samfonden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.