Ansök om bidrag från Sociala samfonden

Nu har ansökningstiden för bidrag ur sociala fonden för 2013 börjat. Bidrag ur fonden kan lämnas för barn- och ungdomsvård och bistå äldre, handikappade, långvarigt sjuka eller andra behövande som är bosatta i Landskrona och ej har försörjningsstöd.

Fonden bildades 1988 genom sammanslagning av ett antal fonder, som genom donationer förvaltades av Landskrona stad.

I fonden ingår medel som kan användas för sociala ändamål och därför är det Individ- och familjenämnden som beslutar om bidrag ur fonden. Medlen förvaltas dock av kommunstyrelsen.

Bidragsberättigade

Bidrag kan i första hand lämnas till barn- och ungdomsvård, till åldringar, handikappade och långvarigt sjuka, men även till andra behövande. Det är bara enskilda personer boende i Landskrona stad som ej uppbär försörningsstöd kan få bidrag ur sociala samfonden.

Grupper eller föreningar erhåller ej bidrag. Man kan bara få bidrag för ändamål som man inte kan få försörjningsstöd för. Man kan få bidrag om man understiger en viss inkomst- och förmögenhetsgräns.

Utdelning av beviljade bidrag kommer att ske i mitten av december och meddelas skriftligen.

Mer information finns på blanketten som du kan ladda ner via hemsidan. Den finns också att hämta upp i Stadshusets reception på Drottninggatan 7 och kan även beställas på telefon 0418-47 36 41 fram till 30 september 2013.

Läs mer och ladda ner ansökningsblanketten.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén