Ansök om stipendium från Stiftelsen Barnavärn

Stipendium delas ut till den som utbildar sig inom spädbarnsvården med inriktning barnavård.

Sökanden ska vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgå eller ha genomgått utbildning de senaste tre åren från ansökningsdagen. Vidare ska den som genomgått utbildningen vara verksam inom spädbarnsvården.

Blankett för ansökan kan beställas från Lena Johansson, telefon 0418-47 41 22 eller via e-post lena.johansson@landskrona.se och skickas infylld till Utbildningsförvaltningen, 261 80 Landskrona. Du kan även ladda ner blanketten här (pdf).

Sista ansökningsdag är 11 november 2011

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén