Ansökningstiden är nu öppen för Lorens och Lotten Helmers fond

Fram till och med 31 mars är ansökningstiden öppen för Lorens och Lotten Helmers fond. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till studenter, framför allt inom köpmans- och ingenjörsyrkena, på gymnasieskola eller högre utbildning. Stftlesen ger även bidrag till behövande personer eller familjer som inte lever på socialbidrag.

Nu är ansökningstiden öppen för att söka medel ur Lorens och Lotten Helmers fond.  Stipendie kan sökas av elever från Landskrona som läser vid kommunens gymnasieskola och som är i behov av ekonomiskt stöd för att fullfölja sin utbildning eller för forsättning vid högre skola eller universitet. Framför allt gäller det elver inom köpmans- eller ingenjörsyrken.

Avkastningen från fonden ska även ge stöd åt behövande personer eller familjer bosatta i kommunen som inte är berättigade till socialbidrag.

Läs mer och ansök om medel ur fonden 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr