Arbeten på vatten- och avloppsledningar vid Järnvägsgatan norra under hösten och vintern

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar NSVA också på att byta ut vattenledningen.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet minskar vid häftiga regn, så kallad bräddning.

Så påverkas du

Under perioden kommer trafikstörningar, inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan samt störande ljud från maskiner att uppstå. NSVA ber om överseende med detta.

Du kan läsa mer om projektet på www.nsva.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén