Arbetena på Österleden skjuts upp

Det pågår stora VA-arbeten på Järnvägsgatan och Österleden. För att minska störningarna för de centrala delarna av staden under vår- och sommarsäsongen så avvecklas nu arbetet för att slutföras senare i år.

Det arbete som görs på Järnvägsgatan och Österleden beror på problem med vatten, avlopp och dagvatten.  Arbetet genomförs av Nordvästa Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Under arbetets gång har man upptäckt fler brister än de som skulle åtgärdas från början, vilket lett till att arbetsområdet har utökats.

Arbetena har i detta fall lett till omfattande avstängningar som skapat störningar för Landskronas centrala delar, butiker och besöksmål. NSVA kommer därför avbryta sitt arbete och avveckla arbetsplatsen snarast, vilket beräknas ta några dagar. Arbetena kommer slutföras senare i år när staden har färre besökare och människor som rör sig i stadskärnan.

Landskrona stads arbete består framförallt i att återställa ytskiktet med den stenläggning som påverkats. Vi har nu påbörjat återställningsarbetet med stenläggning under utökad arbetstid för att hinna bli klara så snart som möjligt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén