Arbetet med att rusta upp Teaterparken inlett

Teaterparken_illustrationsskiss (1).jpg

I förra veckan inleddes arbetet med att rusta upp Teaterparken. Syftet med projektet är att göra parken ännu mer inbjudande att vistas i, både för människor och pollinerande insekter.

Redan förra året påbörjades förberedelserna för projektet när vi rev scenen utanför teatern.

Nu är det dags att fortsätta upprustningen av parken för att göra den mer attraktiv och öka tryggheten. Ombyggnaden kommer också att bidra till att skapa ett positivt klimatavtryck genom att ta hand om dagvatten på flera olika sätt och komplettera floran i parken med växter och blommor som främjar pollinerare.

Dessutom planerar vi att bygga ut lekplatsen och skapa en öppen yta som fungerar bra för olika sorters evenemang.  

Projektet beräknas vara klart till sommaren. 

Läs mer om våra planer för parken här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr