Arbetsmarknad Landskrona vill hjälpa näringslivet

På Vuxenutbildningen erbjuder man utbildningar som matchar näringslivets behov av arbetskraft

Arbetsmarknad Landskrona vill vara en resurs att räkna med för det lokala näringslivet. Under Kvalitétsmässan i Göteborg lanserades en kort, animerad film riktad mot näringslivet. Filmen visar hur man kan vara en tillgång i att framtidssäkra inflödet av arbetskraft.

Arbetsmarknad Landskrona är en paraplyorganisation vars målsättning är att minska arbetslösheten i Landskrona. Som ett led i detta arbete arbetar man också mot näringslivet och behovet av kompetent arbetskraft - idag och i framtiden.

Läs mer om Arbetsmarknad Landskrona >

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout