Arbetsmarknad Landskrona vill hjälpa näringslivet

På Vuxenutbildningen erbjuder man utbildningar som matchar näringslivets behov av arbetskraft ?? Arbetsmarknad-Landskrona-VUX-540x250.jpg

Arbetsmarknad Landskrona vill vara en resurs att räkna med för det lokala näringslivet. Under Kvalitétsmässan i Göteborg lanserades en kort, animerad film riktad mot näringslivet. Filmen visar hur man kan vara en tillgång i att framtidssäkra inflödet av arbetskraft.

Arbetsmarknad Landskrona är en paraplyorganisation vars målsättning är att minska arbetslösheten i Landskrona. Som ett led i detta arbete arbetar man också mot näringslivet och behovet av kompetent arbetskraft - idag och i framtiden.

Läs mer om Arbetsmarknad Landskrona >

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Elisabeth Axelsson