Årets nior kvar på hög betygsnivå

Förra läsåret lyfte Landskronas betygsresultat i årskurs 9 rejält och landade i stort sett på genomsnittlig riksnivå. Även årets nior ligger på samma höga nivå när höstterminens betyg har satts.

Förra läsåret fick eleverna i årskurs 9 ett genomsnittligt betygsvärde efter höstterminen på 186,9 poäng. Årets resultat på 185,6 poäng bekräftar det goda arbetet.

– Det är mycket glädjande att vi har stabiliserat oss på en högre genomsnittlig betygsnivå.  På fyra av fem skolor ökar också meritvärdet sedan förra året, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Största betygsökningen görs av Glumslöv skola, som ökar från 212 poäng hösten 2011 till 229 poäng denna hösttermin. Dammhagskolan fortsätter att förbättra sina betygsresultat.

Dammhagskolan utmärker sig

– Dammhagskolans 7-9 gör ett utomordentligt bra arbete med sina elever. Från höstterminen 2009 har skolan förbättrat sina resultat med mer än 16 meritpoäng, påpekar Tomas Johansson.

Höstterminsbetygen var också första gången som det nya betygssystemet A-F användes i alla årskurser från år 6 och uppåt.

– Våra skolor har arbetat intensivt med det nya betygssystemet och dess kriterier. Det har också gjorts ett omfattande arbete med att säkra en likvärdig betygssättning. Samtliga skolor deltar i stadsövergripande ämnesnätverk där till exempel också bedömningen av de nationella proven säkerställs, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén