Arkitektförslag för nytt digitalt kulturhus

Johan Celsing Arkitektkontor, Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor och Wilhelmson Arkitektkontor, dessa tre, alla med olika förhållningsätt till arkitektur, har fått lämna förslag på hur man kan gestalta ett kulturhus för digital teknik i Teaterparken i Landskrona.

Vid framtagandet har det varit viktigt att kunna tillfredsställa en bred publik, med allt från konferenser, konserter och events av olika slag kopplat till den befintliga teaterbyggnaden. I den nya byggnaden ska det finnas tre salonger med kapacitet för 200, 80 och 50 platser i respektive salong samt en restaurangdel. Byggnaden ska också ha en så kallad black box. Black bok är en salong för scenkonst, videokonst och inspelningar. Salongen möbleras efter behov och ger stor valfrihet. I alla förslagen är de gemensamma ytorna en viktig del, men har lösts på olika sätt.

Tre förslag – tre stilar

– Vi ville ha tre helt olika förslag att ta ställning till och det har vi fått, säger Per-Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef i Landskrona stad. Vi har en arkitekt som är känd för att kunna integrera och operera in gammalt och nytt så att det smälter samman, men vi har också fått förslag från en djärv professor och arkitekt som är tongivande i den svenska debatten när det gäller arkitektur. Det tredje förslaget kommer från en byrå som arbetar med kreativitet och modern arkitektur. I förslagen har interaktionen med parken varit viktig. Jag är säker på att ett av förslagen kan bli det slutgiltiga.

Ett stort tillskott under jubileumsåret

– En multianvändning med teater och de fyra salongerna ger ett stort tillskott till Landskronas kulturliv, det kommer också att vitalisera centrum under kvällstid, säger Göran Nyström, förvaltningschef på Fritid- och kulturförvaltningen. Intensionen är en byggstart under 2013 och flyter allt på som det är tänkt kanske vi till och med lyckas inviga det digitala kulturhuset under jubileumsåret 2013.

Ny detaljplan för digitala kulturhuset

Byggandet av ett digitalt kulturhus kommer att kräva en ny detaljplan. Nu ska en bedömningsgrupp, med representanter från staden, Kultur Skåne, Landskrona Riksteaterförening, landskapsarkitekt samt Statens Filminstitut, ta ställning till förslagen. Hur utfallet blir meddelas om några veckor.

– Det digitala kulturhuset kommer bli ett tillskott till den flora av hus som sticker ut i Landskrona redan idag – Japanhuset, Citadellbadet och Idrottshallen, för att nämna några, avslutar Per-Fredrik von Platen.

Arkitektkontoren som har lämnat förslag

Claesson Koivisto Rune – är ett modernt kontor med kreativa, moderna arkitekter som är i ropet i Sverige. I deras förslag är ingång från Östergatan. Man har valt att ha LCD teknik i glaset vid entrén och eventuellt mot söder så att man i parken skulle kunna ha utomhusbio. Vill ljussätta träd och det skapar en scenografi.

Anders Wilhelmsson – är arkitekt och professor och tongivande i Sverige vad gäller diskussioner om arkitektur. I detta förslag ligger byggnaden söder om teatern. Han vill dra nytta av den befintliga entrén. Han vill på så sätt skapa mer liv i Nygatan. Den föreslagna byggnaden bygger på höjden och avslutas med en takterrass. Byggnaden kommer att ha glas med guldbeläggning på insidan. Huset är tänkt att reflektera det gröna, parken och smälta in i området. Det ska vara som ett föremål som landat i parken, en solitär.

Johan Celsings arkitektkontor – är kända för att kunna integrera och operera in gammalt och nytt så det smälter samman. I förslaget har man valt samma tegel som i den befintliga byggnaden och skapa en entré från Östergatan.
Den så kallade Blackboxen ligger rygg i rygg med befintlig byggnad och vissa salonger är delvis nergrävda.

Kortversioner av förslagen

Förslag Claesson Koivisto Rune
Förslag Johan Celsing Arkitektkontor
Förslag Wilhelmson Arkitektkontor

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén