Årlig spolning av vattenledning i Landskrona centrum

?? spolning.jpg

Från måndag till och med fredag nästa vecka (13-17 maj) genomför NSVA den årliga spolningen av huvudvattenledningarna i Landskrona centrum. Under spolningen kan det bli något sämre tryck i kranarna.

Under perioden 13 maj till fredag 17 maj genomför NSVA den årliga spolningen av huvudvattenledningarna i delar av Landskrona. Spolninen kommer att ske klockan 7.30-15.30. Det är den femte etappen och berör fastigheter i området som avgränsas av Borgmästargatan i norr, Eriksgatan och Storgatan i väster, Österleden i öster och Lilla Strandgatan i söder. 

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Det kan även förekomma missfärgning av vattnet. NSVA rekommendera att du då spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen. Om problemet skulle kvartså kan du kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

För senaste driftinformation se www.nsva.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.