Till dig som cyklar i Landskrona

luft.jpg

Cykeln är ett utmärkt transportmedel; ett billigt, hälsosamt och miljövänligt alternativ som passar många oavsett ålder. Det finns några regler som det är viktigt att du som cyklist tänker på.

Gångbanor och trottoarer
Dessa är till för alla som går till fots. Som cyklist får du cykla på gator, vägar eller cykelbanor – men aldrig på trottoarer eller gångvägar.

Cyklister får däremot korsa en gångbana men har då vänjningsplikt mot de gående.

Barn, till och med det året de fyller åtta år, får cykla på gångbanor eller trottoarer om cykelbana saknas.

Var ska du cykla?
Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.
Du får dock cykla på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare. I så fall måste du vara extra försiktig.

Se upp vid cykelöverfarter 
När du närmar dig korsningen, sänk hastigheten och se upp för bilar som korsar din väg. Om korsningen är signalreglerad så kan ni få grönt samtidigt, håll därför koll på bilen innan du trampar iväg.

Ta det lugnt på Rådhustorget

På gågatorna och Rådhustorget får du samsas med fotgängare om utrymmet. Detta innebär att du inte får företrädesrätt till gångtrafikanterna. Var beredd på att en gående plötsligt kan dyka upp framför din cykel. 

Använd cykelbanan
På cykelbanor gäller samma regler som på övriga vägar. Du cyklar till höger och kör om andra cyklister till vänster.

Här kan du läsa mer om cykling i Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr