Attendo Care AB utsett att driva äldreboendet på Helsingborgsvägen

Omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 23 mars att det blir företaget Attendo Care AB som ska sköta driften av ett nybyggt äldreboendet på Helsingborgsvägen med 42 lägenheter.

Verksamheten omfattar stöd i form av service, personlig omsorg och omvårdnad till de boende i lägenheterna. Äldreboendet är beläget i utkanten av Landskrona tätort vid Helsingborgsvägen.

Upphandlingen har skett i förenklad form enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).
- Det känns bra att ett av de två företag som fick högst betyg när det gäller kvalitet kunde utses att driva det första äldreboendet på entreprenad i Landskrona säger Hans Raita (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Samtliga nio företag som lämnat anbud uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i förfrågningsunderlaget. Anbuden har därefter utvärderats vilket resulterade i att företaget Attendo Care AB fick högst poäng.

Avtalet som kommer att tecknas löper under perioden 2011-08-01 till 2016-11- 30, med möjlighet till förlängning med max två år.

Mer information lämnas av
Hans Raita (M)
Ordförande i Omsorgsnämnden
Telefon
0733-473966
0708-156431

Eva Malm
Förvaltningschef
Telefon  
0418-470430
0709-470430

Kontaktuppgifter till företaget
Attendo Care AB
Malin Fredgardh Huber
Regionchef
Telefon
0709-290711

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén