Attraktivare utemiljö ska locka ut fler boende på Silvergården

Anlagd flisad slinga i bostadsområdet Silvergården

Nyligen anlade Landskrona stad en kortare promenadslinga på 500 meter vid Silvergårdsstråket. Slingan är första åtgärden av flera för att skapa ett attraktivt område för lek, motion och gemenskap.

Slingan, som har flisat underlag, är 500 meter och tänkt till alla som vill sträcka på benen och gå en lättare promenad. Här kan barnen också enkelt springa av sig lite energi.

Promenadslingan är startskottet för flera insatser som görs på området Silvergården för att skapa en attraktivare närmiljö. Insatserna fortsätter i början av nästa år. Då utförs planteringar runt dammen och nya fotbollsmål sätts ut. Dessutom kommer det till grillplatser och bänkar samt att belysningen i området förstärks.

Längs med Idrottsvägen och Pilåkersgatan planteras nya träd, silverlönn, för att bygga på det gröna som är ett signum för Karlslund. Framöver kommer träd även att planteras i stråket mellan Silvergården och Pilängen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson