Avgångselever från Fridhem skapar teater

Landskrona stads fritids- och kulturförvaltning har tillsammans med projektet KELA gett avgångselever från Fridhems folkhögskola ett recidens. Under två månader med start i juli ska eleverna sätta upp en föreställning på Landskrona teater

En favorit i repris blir det under ett par månader i sommar – elever från Fridhems folkhögskola kommer att sätta uär pp en föreställning på Landskrona teater.

Det är avgångseleverna från teater-, musik- och skrivarlinjerna som fått ett residens av Landskrona stads fritids- och kulturförvaltning tillsammans med projektet KELA. 

– Vi är mycket glada att kunna erbjuda dessa unga kreatörer utrymme att påbörja sina karriärer inom de kulturella och kreativa näringarna, meddelar Gunlög Stenfelt, ordförande kulturnämnden.. Att det samtidigt adderar till stadens kulturliv är en vinning åt båda hållen, fortsätter Gunlög.

Pågår under två sommarmånader

Residenset är planerat att pågå under två månader från mitten av juli till mitten av september. Det är kulturnämnden i Landskrona stad som har beviljat residenset en summa på 50 000 kr för 2013.

Ett residens innebär att en eller flera personer befinner sig på en bestämd plats under en bestämd tid för att genomföra ett specifikt åtagande.

Utöver det får residenset även tillgång till Landskrona teater under perioden, eleverna genomgår under tiden även en entreprenöriell utvecklingsprocess med KELA.

– Efter två år av fördjupade studier i kreativa kunskapsområden vill vi erbjuda en plattform för eleverna att testa sina nyvunna kunskaper. De får tillgång till professionellt stöd i form av ljudtekniker, scenmästare, teaterproducent, projektledning och administration, förklarar Sanna Lilie, projektledare för KELA.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén