Avloppsledningssystemen hårt påfrestade efter gårdagens skyfall

Gårdagens nederbördsmängder på upp till 50 mm lokalt har inneburit stora påfrestningar för avloppssystemen i regionen, framförallt i Helsingborg men även i Landskrona.

-       Olyckligtvis drabbades vi av ett antal källaröversvämningar till följd av regnet. Hittills har ett 30-tal villaägare hört av sig om översvämningar. I Helsingborg är det framförallt Ödåkra, men även Kattarp, Hasslarp, Domsten och Hittarp/Laröd som är drabbade. Vidare har vi rapporter om några översvämningar i Nyvång samt Borstahusen och centrala delarna av Landskrona, berättar Staffan Persson, teknisk chef på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

 

-       Jag har förståelse för de olägenheter detta innebär för de drabbade och vi kommer naturligtvis att utreda vad de enskilda översvämningarna beror på, avslutar Staffan Persson.

Mer information:
Staffan Persson, teknisk chef NSVA, tel 010-490 97 95

 

Om NSVA:

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), är ett driftbolag som ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas (Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp) VA-anläggningar. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. 

 


Checklista vid översvämning:

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
• Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.

• Vid behov av pumpning kontakta Räddningstjänsten i din kommun.

• Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

• Ring försäkringsbolaget, kräv besiktning av skada.

• Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

• Anmäl översvämningen till NSVA, tel 010-490 97 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén