Avloppsledningssystemen hårt påfrestade efter gårdagens skyfall

Gårdagens nederbördsmängder på upp till 50 mm lokalt har inneburit stora påfrestningar för avloppssystemen i regionen, framförallt i Helsingborg men även i Landskrona.

-       Olyckligtvis drabbades vi av ett antal källaröversvämningar till följd av regnet. Hittills har ett 30-tal villaägare hört av sig om översvämningar. I Helsingborg är det framförallt Ödåkra, men även Kattarp, Hasslarp, Domsten och Hittarp/Laröd som är drabbade. Vidare har vi rapporter om några översvämningar i Nyvång samt Borstahusen och centrala delarna av Landskrona, berättar Staffan Persson, teknisk chef på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

 

-       Jag har förståelse för de olägenheter detta innebär för de drabbade och vi kommer naturligtvis att utreda vad de enskilda översvämningarna beror på, avslutar Staffan Persson.

Mer information:
Staffan Persson, teknisk chef NSVA, tel 010-490 97 95

 

Om NSVA:

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), är ett driftbolag som ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas (Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp) VA-anläggningar. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. 

 


Checklista vid översvämning:

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
• Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.

• Vid behov av pumpning kontakta Räddningstjänsten i din kommun.

• Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

• Ring försäkringsbolaget, kräv besiktning av skada.

• Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

• Anmäl översvämningen till NSVA, tel 010-490 97 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.