Avslag på Landskrona stads ansökan om kameraövervakning

Regeringsrätten har idag valt att avslå Landskrona stads ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Järnvägsgatan, Rådhusgatan, Stora Norregatan, Rådmansgatan, Borgmästargatan och Östergatan.

 

-          Dagens beslut av Regeringsrätten att inte tillåta kameraövervakning i innestaden gör mig mycket förvånad. Det säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg med anledning av att Regeringsrätten idag bifallit JK:s begäran om att inte tillåta kameraövervakning i centrala Landskrona.

 

-          Detta vittnar tydligt om att man inte förstått allvaret i den situation som råder i centrala Landskrona. Att som Regeringsrätten påstå att kommunen bör vidta andra åtgärder känns ganska platt. Vilka åtgärder menar Regeringsrätten att vi ska ta till?

 

 

Landskrona stad, som drabbats av en omfattande och ofta grov kriminalitet har som ett led i att bekämpa denna beslutat om 16 kameror i centrala Landskrona. Justitiekanslern har starkt ifrågasatt detta ur integritetssynpunkt och drivit frågan om kamerornas borttagande till Regeringsrätten, där ärendet nu behandlats och avslagits.

 

-          Kameraövervakningsutredningen, som presenterades för någon månad sedan, hade varit ett utmärkt tillfälle att slå fast en ny linje när det gäller synen på kameraövervakning. Så skedde inte. Nu vilar ett mycket tungt ansvar på Justitieministern att skyndsamt vidta åtgärder för att det ska var möjligt att använda kameraövervakning i brottsförebyggande syfte.

 

         Endast kameraövervakning löser inte problemen med brottsligheten, men är en viktig del i en helhet. Ett gott samhällsklimat är beroende av att människor känner trygghet. Både faktisk brottslighet och upplevd otrygghet skadar tilltron till samhället. Därför är det en demokratisk förpliktelse att bekämpa både kriminaliteten och otryggheten. Kameraövervakning är ett viktigt redskap i detta.

         Argumentet att kameraövervakningen innebär en integritetskränkning är inte hållbar i det här fallet. Vilken integritetskränkning kan vara större än att utsättas för ett grovt brott?

 

         Värnandet om den personliga integriteten är en av grundpelarna i ett öppet samhälle. Ställningstagande bottnar i en grundmurad uppfattning att den integritetskränkning som ett grovt brott innebär är långt större än att det här och var finns kameror monterade i våra städer. Att garantera medborgarnas trygghet till liv och hälsa är en av samhällets grundläggande uppgifter. Dagens lagstiftning om kameraövervakning och dess tillämpning hindrar oss från att fullgöra denna uppgift, avslutar Torkild Strandberg.

 

 

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande (FP)
0733 – 47 31 60

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén