Avstängning av Eriksgatan 18–29 maj

Avstängning Eriksgatan_text.jpg

På måndag, 18 maj, stängs Eriksgatan av för asfaltering. I samband med det passar flera andra projekt på att utföra arbeten. Syftet är att minimera störningar i trafiken.

Under arbetet stängs hela eller delar av Eriksgatan av för all genomfartstrafik förutom kollektivtrafiken. Leveranser till och från fastigheter berörs inte.

Torsdagen den 28 maj asfalterar vi korsningar och trafiken kommer att stoppas helt även för kollektivtrafik i max två timmar per korsning.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen.

Det här gör vi:

  • Asfaltering av Eriksgatan mellan Artillerigatan och Repslagargatan (PEAB).
  • Byte av ventiler och brandposter (NVSA).
  • Reparationer och utbyte av dagvattenledningar (PEAB).
  • Gjuter om ram till telebrunnar (Transtema).

Så här påverkas du:

  • All trafik leds om via Carl XI:s väg, Artillerigatan samt Gjörloffsgatan och Järnvägsgatan.
  • Hvilans hållplats för södergående trafik flyttas under projektets gång till Repslagargatan.
  • Stadsbusslinje 3 ställs in torsdagen den 28 maj mellan klockan 12.00 och 14.00.
  • Eventuellt buller mellan klockan 06.00 och 20.00.

Har du frågor om avstängningen är du välkommen att kontakta kundtjänst Gata & park, 0418-47 04 00, måndag-fredag kl. 08.00-12.00.

Karta som visar hur trafiken leds om

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson