Avstängningar för parkeringen på Kvarteret Jäntan

På grund av utgrävningar är parkeringen på Jäntan avstängd måndag 18/4 och delvis avstängd den 19/4 - 13/5.

Vi är i färd med att planera ny bebyggelse på kvarteret Jäntan. Tanken är att genom en planändring skapa byggrätt för bostäder och handel där det idag är parkeringsplats.

En plats för fornlämningar
Under 1700-talet och en bit in på 1800-talet gick en vallgrav igenom kvarteret Jäntan. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och inom fornlämningen den medeltida staden. Här finns också en markering av den gamla stadsporten, Österport, som utgör en fornlämning.

Arkeologisk undersökning
För att utreda fornlämningarna närmare görs en arkeologisk undersökning. Det första steget, markradarundersökning, har genomförts och nu ska ett antal ytor grävas ut. Under arbetets gång behöver vi stänga av parkeringen helt eller delvis enligt följande:

Måndag 18/4 - Hela parkeringen avstängd
19/4 – 13/5 – Delar av parkeringen avstängd

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén