Avstängt vatten på Ven 14 och 23 februari

I samband med förberedande arbeten vid Rustningshamn, där VA-ledningarna möter fastlandet kommer vattnet att stängas av för samtliga anslutna hushåll på Ven måndagen den 14 februari mellan ca kl 10-12 och onsdagen den 23 februari ca kl 7.30-16.

I en tidigare nyhet har det berättas om kommande renovering av vatten- och avloppsledningarna till Ven. För att trygga VA-försörjningen till de 450 anslutna kunderna på ön Ven kommer två nya vattenledningar och en spillvattenledning läggas mellan fastlandet och Ven. Arbetet sker i tre etapper med start 14 februari.

Nya ledningar för vatten och avlopp till Ven

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén