Bättre belysning efter att invånarna fått tycka till

Digital trygghetsvandring.JPG

Bättre belysning på väg till Västervångkolans idrottshall och i parken runt Sankt Olovs sjö. Det är resultatet av en digital trygghetsvandring där Landskrona stad frågade invånarna vilka platser som upplevs som mörka och saknar belysning.

I februari genomförde Landskrona stad och polisen en digital trygghetsvandring på temat belysning. Alla invånare kunde gå in på landskrona.se och markera var i kommunen som belysningen behöver förbättras samt motivera varför. Totalt lämnades 103 kommentarer på hemsidan och ett trettiotal på Facebook. Nu har Landskrona stad sammanställt synpunkterna och tagit beslut om följande extra åtgärder under 2017:

  • Västervångskolan. Vägen mellan cykelvägen och idrottshallen, som används av många barn och ungdomar för träning på kvällstid, kommer att få belysning. Arbetet utförs under sommaren.
  • Sankt Olovs sjö. På västra sidan av sjön kommer träd att belysas och på östra sidan monteras lyktstolpar längs den gångstig som idag helt saknar belysning. Dessutom ska växtligheten runt lekplatsen i parken ses över.
  • Nyhamn. Teknik- och serviceförvaltningen kommer att undersöka vilka möjligheter det finns att förbättra belysningen i området.

– Trygghetsvandringar, både fysiska och digitala, är ett bra sätt att involvera invånarna som är ute och rör sig i Landskrona varje dag. Det ger oss ett bredare perspektiv i arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder. Vi vill tacka alla som deltog i den digitala trygghetsvandringen och vi har sparat kommentarerna som underlag till framtida arbete, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

En annan plats som utmärkte sig i utvärderingen av trygghetsvandringen var gång- och cykelvägen längs Löpargatan, vilken är dåligt upplyst på flera ställen. Teknik- och serviceförvaltningen kommer därför att lägga till detta projekt i sin investeringsplan. Sedan tidigare är det beslutat att belysningen vid samtliga övergångställen på Löpargatan ska ses över och förstärkas vid behov under 2017-2018.

Klicka här för att läsa mer om trygghetsarbetet i Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Therese Månsson