Bättre betyg år 9 i Landskrona – fler behöriga till gymnasiet

Höstbetygen från 2008 har kraftigt förbättrats ett år senare. 2009 års höstbetyg för år 9 i Landskrona är positiv läsning för skolorna i Landskrona.

– Jag är både stolt och glad över att betygen i Landskronas skolor förbättrats så starkt det senaste året. Det säger Lisa Flinth (fp), ordförande i BUN med anledning av höstbetygen i Landskrona. Men våra ambitioner stannar inte här. Målet är att komma över rikssnittet, alltså fler behöriga elever, säger Lisa Flinth.

Hösten 2008  var 33,1 % av eleverna inte behöriga till gymnasiet, det vill säga godkända i samtliga tre kärnämnen, matematik, svenska och engelska. Ett år senare har dessa siffror kraftigt förbättrats. Nu är 23,7 % obehöriga. En förbättring med 10 % -enheter.

Fördelningen mellan skolorna är (2008 inom parantes):
Sandåkerskolan 12,5% (11 %)
Västervångskolan 12, 9 % (22 %)
Asmundtorpskolan 13,2% (26%)
Dammhagskolan 41,5% (51%)

– Det är mycket glädjande att Västervångskolan gjort en kraftig förbättring från förra årets siffra 22 % obehöriga i höstbetygen, säger Lisa Flinth (fp) och ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Skolan har gjort omfattande satsningar på sin måluppfyllelse och inte minst i matematik.

– Med samma betygsutveckling under våren som förra året kan vi räkna med 12-13 % obehöriga årskurs 9 elever när slutbetygen kommer. En kraftig och glädjande förbättring sedan förra året då vi hade 22 % obehöriga, säger förvaltningschef Tomas Johansson.

Samtliga år 9 -skolor har under året haft starkt fokus på elevernas måluppfyllelse. Detta har gett resultat.

Lisa Flinth (FP)               Tomas Johansson
Ordf BUN                          Förvaltningschef
0733 – 47 41 03              0418-47 05 36

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén