Bättre betyg i Landskrona

Betygen för årskurs 9 eleverna blev i år klart bättre på de kommunala grundskolorna i Landskrona. I fjol var den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna 178,4 poäng. I år är den 189,5 poäng. En förbättring motsvarande drygt 6 %.

- Det är speciellt glädjande att meritvärdet på Dammhagskolan har förbättrats med nästan 12%. Det visar att sammanslagningen av GA-skolan och Dammhagskolan varit positiv för elevernas kunskapsutveckling, säger Lisa Flinth (FP) ordförande för Barn- och ungdomsnämnden.

Dammhagskolans resultat i år med ett genomsnittligt betygsvärde på 166 poäng kan jämföras med ett genomsnittligt betygsvärde på tidigare GA-skolan och Dammhagskolan i fjol på knappt 147 poäng.

Även behörigheten till gymnasieskolan är förbättrade. Totalt sett saknar 16,6% av årskurs 9 eleverna behöriga till nationella program på gymnasieskolan. I fjol var siffran nästan 20%.

- Kraftiga förbättringar av elevernas behörighet har inte minst skett på Asmundtorps skola och Västervångskolan med vardera 11 och knappt 5 procentenheter. Detta ger våra gymnasieskolor än bättre förutsättningar att ge eleverna en bra utbildning med sikte på fortsatta studier eller arbete, kommenterar Tomas Johansson, förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsdirektör för Gymnasieförbundet.

- Än är vi inte i mål, vi måste göra ännu mer för att fler ska lyckas ännu bättre. Därför påbörjar vi nu en treårig satsning på Ökad måluppfyllelse i för- och grundskolan. Vi satsar ytterligare 3,3 miljoner kronor per år för att förbättra elevresultaten ytterligare, avslutar Lisa Flinth (FP).

Lisa Flinth (FP)
Ordf. Barn- och utbildningsnämnden
0733-47 41 03

Tomas Johansson
Förvaltningschef
0409 - 47 05 36

Bilaga: Betygsstatistik årskurs 9 på kommunala grundskolor i Landskrona. Genomsnittligt betygsvärde räknas för 16 ämnen med 10, 15 och 20 p per betygen G, VG och MVG. Observera att statistiken är preliminär.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén