Bättre tillgänglighet för sidorna om Stöd och omsorg

Idag, 17 november är det premiär för sidor om Stöd och omsorg på landskrona.se. Vi har ändrat om i vår struktur i ett försök att göra information mer lättillgänglig och lättare att hitta.

Det är Omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeförvaltningen som tillsammans har huvudansvaret för information under Socialt stöd och omsorg. Det är även de som till största del har arbetat fram den nya strukturen med stöd från kommunikationsenheten på stadsledningskontoret.

Man har arbetat med strukturen och gått igenom alla sidor så informationen ska vara aktuell och uppdaterad. Nya bilder har tagits fram för att göra sidorna mer inbjudande.

En utgångspunkt har varit Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbundersökning de gör varje år. Idag ligger information för äldreomsorg på hela 87 procent medan områdena för handikappomsorg och individ och familj har legat lägre.

Välkommen till de nya sidorna för Socialt stöd och omsorg. Tänk på att många sidor nu har fått nya adresser, så uppdatera dina eventuella bokmärken/favoriter i din webbläsare.

SKLs undersökning Information till alla?.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén