Bedrägerier mot äldre i Landskrona

Just nu pågår det bedrägerier i Skåne och i Landskrona som framför allt riktar sig mot äldre. Bedragarna har försökt förmå äldre att lämna ifrån sig uppgifter kopplade till bankkort.

Enligt Polisen kontaktar bedragarna de äldre via telefon eller hembesök. I något av fallen har bedragaren sagt sig komma från hemvården och bett den äldre att lämna ut sitt bankkort och PIN-kod.

Omsorgsförvaltningen vill vara tydlig med att hemvården aldrig begär uppgifter kopplade till bankkort, så som kortnummer, bank-ID eller PIN-koder. Om du eller någon anhörig har uppmanats att lämna ifrån er kortuppgifter, kontakta polis och gör en anmälan. Alla bedrägeriförsök ska polisanmälas.

Har du lämnat ifrån dig bankuppgifter? Kontakta i så fall både din bank och polis.

Du kan anmäla brott på polisens telefonnummer 114 14.

Mer information om bedrägeri på polisen.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André