Begränsad framkomlighet på Barsebäcksvägen

Barsebäcksvägen asfalteras onsdag-torsdag (23-24/6) och genomfartstrafik är inte tillåten. Begränsad framkomlighet råder.

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén