Vi bygger cykelväg - begränsad framkomlighet på Ringvägen

Från och med vecka 2 kommer belysningen på Ringvägen mellan Karlslundsvägen och Pilåkersgatan vara släckt. Dessutom kommer det vara begränsad framkomlighet eftersom vi kommer smalna av körfälten och sänka hastigheten till 30 km/h.

Vi bygger ny cykelväg längs med Ringvägen mellan Karlslundsvägen och Pilåkersgatan. Från och med vecka 2 kommer belysningen vara släckt på denna sträcka. Dessutom kommer det vara begränsad framkomlighet eftersom vi kommer smalna av körfälten och sänka hastigheten till 30 km/h.

Ringvägens lokalgata in mot Sandvången kommer däremot vara tänd under hela projektets gång.   

Arbetet beräknas vara färdigt strax innan sommaren.

Vi ber om ditt överseende medan vi arbetar med att förbättra trafiksäkerheten för cykel- och gångtrafikanter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.