Beröm från JO till individ- och familjenämnden

Justitieombudsmannen, JO, berömmer Landskrona stads individ- och familjenämnd för ”ett mycket omfattande arbete” för att komma tillrätta med brister som tidigare uppmärksammats. Protokollet från JO:s senaste inspektion i Landskrona understryker att stora förbättringar har gjorts med ”påtagligt positiva resultat” som följd.

– JO-rapporten understryker att vårt arbete har förbättrats och resultatet av arbetet är gott, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Inspektionen av individ- och familjenämndens LVU-handläggning som JO har gjort konstaterar bland annat att ett omfattande förbättringsarbete har genomförts, att ordningen i personakter är mycket god samt att nämnden fullgör sina skyldigheter när det gäller vården av barn och ungdomar. Inspektionen ägde rum 16-17 april i år.

– Förbättringsarbetet har drivits under en längre tid och det är naturligtvis glädjande att JO nu ser att vi har kompetens och ett djupt engagemang för att se till arbetet nu håller mycket god kvalitet, säger Jan Allan Beer (FP), ordförande i individ- och familjenämnden.

Årets JO-inspektion var ett uppföljande besök från en inspektion i maj förra året. Vid den tidigare inspektionen uppmärksammandes att individ- och familjenämnden hade brustit i sin skyldighet att överväga eller ompröva vården av barn och unga inom LVU, lagen om vård av unga. Årets JO-inspektion utgjorde en uppföljande granskning för att se om förbättringar skett.

– JO ser och förstår att vi tar förbättringsarbetet på största allvar samt att det tydligt märks att arbetet har givit resultat, säger Annette Lindberg Mohlin.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén