Besiktningsrapport visar skador på ishallen

Landskrona stad påbörjade tidigare i år en inventering av skicket på stadens fastighetsbestånd i Karlslunds idrottsområde. I samband med denna inventering har det påträffats skador på ishallen som akut behöver åtgärdas.

Besiktningen visar att det bland annat finns rötskador på en del träbalkar samt mikrobiell påväxt i taket. På grund av omfattningen på skadorna har teknik- och fritidsförvaltningen fått ett föreläggande från stadsbyggnadsnämnden som dels anger att ishallen inte får användas vid snöbelastning på taket, dels att förvaltningen måste skicka in en plan för att åtgärda de brister som framkommit i besiktningen.

- Vi kommer direkt att arbeta fram en handlingsplan för åtgärder, både på kort och lång sikt. En akut åtgärd vi gör är att förstärka skadade balkar. Mikrobiell påväxt kan i vissa fall innebära en hälsorisk. För att säkerställa att så inte är fallet här kommer vi, tills åtgärder är vidtagna, mäta inomhusmiljön, säger Tommy Samuelsson, chef på teknik- och fritidsförvaltningen.

Teknik- och fritidsförvaltningen räknar med att verksamheten i hallen ska kunna bedrivas som vanligt under reparationsarbetet. Det gäller både föreningsverksamheten och allmänhetens åkning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson