Betygen för Landskronas grundskolor slår rekord

Under flera år har betygsstatistiken pekat uppåt och höstterminens medelpoäng hamnar på toppnoteringen 227,6. Det är drygt 16 poäng högre än förra höstterminen och 7 poäng högre än årets slutbetyg.

Landskronas grundskolor har förbättrat sina betygsresultat rejält under de senaste åren. Höstterminens meritvärde för årskurs 9 hamnar på rekordhöga 227,6 poäng. För fem år sedan var resultatet 171,4 poäng, en ökning med 56 poäng eller 33 procent. 

Från och med detta läsår redovisas resultatet för alla elever som varit i Sverige i mer än fyra år. Enligt Skolverkets definition är elever nyinvandrade under de första fyra åren i landet. De nyinvandrade elevernas resultat redovisas separat. 

På fyra av de fem grundskolorna har resultatet höjts. På Seminarieskolan, inklusive de som varit i landet mindre än fyra år, har meritpoängen höjts med hela 19 poäng jämfört med förra höstterminen. Högst meritvärde har Glumslövs skola med 244,5 poäng.

- Det är skolornas och de engagerade medarbetarnas målmedvetna pedagogiska förbättringsarbete, med siktet på full måluppfyllelse, som visar sig i form av förbättrade elevresultat, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. 

- Resultatresan Landskronas elever och skolpersonal gör nu är helt enkelt fantastiskt. Självklart är jag lite extra stolt över Seminarieskolan där flera av eleverna kommit till oss ganska nyligen. Men med höga ambitioner och ett fokuserat arbete har eleverna och personalen tillsammans lyft skolans resultat med 26 procent på bara ett år, säger Lisa Flinth (L) ordförande i utbildningsnämnden. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén