Betygen förbättras på gymnasieskolan i Landskrona

Gymnasieförbundet har haft som mål att nå minst rikssnittet för de olika gymnasieprogrammen vad gäller betygen. För de gymnasieprogram som finns i Landskrona har allt fler program nått den genomsnittliga nivån.

2009 nådde 2 av 11 program detta:

  • Barn-och fritidsprogrammet
  • Omvårdnadsprogrammet

2010 nådde 3 av 11 program detta:

  • Barn-och fritidsprogrammet
  • Elprogrammet
  • Handelsprogrammet

2011 nådde nästan 50% över genomsnittet

Nu när slutbetygen gavs för en dryg vecka sedan nådde 5 av 11 program över genomsnittet

  • Barn-och fritidsprogrammet
  • Byggprogrammet
  • Estetiska programmet
  • Hotell-och restaurangprogrammet
  • Industriprogrammet

– Det är glädjande att allt fler gymnasieprogram når det politiskt uppsatta målet i skolplanen , säger gymnasieförbundets ordförande Magnus Lindahl (Fp).

– Våra utbildningar arbetat intensivt att utveckla det pedagogiska arbetet för att öka elevernas motivation, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör.

Gymnasieskolorna tillbaka till Landskrona stad

Landskrona stad övertar nu huvudmannaskapet för utbildningarna i Landskrona. Skolplanen som skall behandlas på fullmäktige måndag kväll har målet att alla utbildningar skall minst nå rikssnittet.

– Målet är fullt realistiskt inom mandatperioden. Redan idag ligger ytterligare tre program väldigt nära snittet. Nämligen handelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt omvårdnadsprogrammet, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén